Ases.pl Producent lniany haftowanych worków do chleba, grzybów, ziół... oraz worków szkolnych dla dzieci
Regulamin sklepu

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ASES.PL


§ 1 Informacje o sprzedawcy


Sprzedaż prowadzona jest przez firmę "Ases.pl" Ewa Krzesińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7811592469, REGON: 302517057, Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań. 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: ases.pl@wp.pl , biuro@ases.pl lub telefonicznie 696 612 843.


§ 2 DefinicjeRegulamin - niniejszy regulamin
.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.ases.pl.


Towar - rzecz, której dotyczy Umowa Sprzedaży.


Produkt - towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie Ases.pl


Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Sklep Internetowy Ases.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem 
www.ases.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.


Strona – Usługodawca i Klient


Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem 
www.ases.pl.


Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.§ 3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ases.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Sklep internetowy Ases.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie Ases.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.


§ 4 Składanie zamówień 

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ases.pl są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszt transportu i rodzaje płatności dostępne są dla Kupującego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w regulaminie oraz na stronie www.ases.pl w zakładce „Dostawa”.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.ases.pl, poprzez email: ases.pl@wp.pl.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

Dowodem zakupu w sklepie Ases.pl jest paragon lub, na prośbę Kupującego, faktura bez VAT (sklep nie wystawia faktur VAT).

Od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu jeśli na paragonie nie ma NIP-u Nabywcy. Sklep Ases.pl nie ma możliwości wpisania na paragonie NIP-u Nabywcy, dlatego Kupujący w momencie składania zamówienia powinien zdecydować czy kupuje jako osoba prywatna czy firma (wybór: paragon lub faktura). Przy deklaracji wyboru paragonu i wystawienia go, nie ma możliwości otrzymania faktury do tego paragonu.

Wyjątek stanowi osoba prywatna, która może zmienić paragon na fakturę (na takiej fakturze nie będzię podany numer NIP).

W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Ases.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Może wyrazić zgodę, ale nie musi. Jednak niewyrażenie zgody może skutkować tym, że Sprzedający nie będzie mógł takiego zamówienia zrealizować z powodu braku adresu do wysyłki, na który zamówienie ma być dostarczone. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Więcej na temat informacji o danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

Kupujący może skorzystać z opcji rejestracji i zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu. Jeśli taka odpowiedź nie dotrze w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia prosimy skontaktować się ze sklepem (ases.pl@wp.pl lub tel. 696 612 843).

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, pokrywa się z momentem akceptacji złożonego zamówienia przez sprzedającego, w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku wyboru opcji „przelew dowolny”, moment zaksięgowania wpłaty przez Ases.pl jest momentem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Przy każdym towarze widnieje ilość stanu magazynowego.

Nr konta bankowego:

70 1020 4027 0000 1702 1193 9818
PKO BP Oddział I w Poznaniu
Ases.pl Ewa Krzesińska
ul. Santocka 3
60-431 Poznań

§ 5 Koszty i termin wysyłki

Zamówienia są realizowane w ciągu 2-3 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty spersonalizowane – haft imienia, logo szkoły, fundacji itp., gdzie realizacja zamówienia może się przedłużyć (klient jest informowany o czasie realizacji).


Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Przy składaniu zamówienia jest możliwość wysłania przesyłki na inny adres niż do osoby, która złożyła zamówienie. W tym celu, podczas składania zamówienia należy zaznaczyć opcję „Wysyłka zamówienia pod inny adres”, a następnie należy podać dane osoby, na adres której ma zostać wysłana przesyłka.

Towar jest dostarczany za pośrednictwem Inpostu oraz Poczty Polskiej, tylko na terenie Polski.

Ze względu na brak sklepu stacjonarnego – odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Termin można uzgodnić poprzez email (biuro@ases.pl) lub telefonicznie: 696 612 843.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju wybranego transportu, kwoty złożonego zamówienia oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z aktualnym cennikiem w każdej chwili, w regulaminie lub w zakładce "Dostawa".

Wysyłka i koszt transportu

 

Kwota zamówienia

Do 100 zł

Powyżej 100 zł

Poczta paczka ekonomiczna + 3 dni

11 zł

Gratis

Kurier Pocztex 

15 zł

Gratis

Kurier Pocztex odbiór w punkcie

14 zł

Gratis

Kurier Pocztex pobranie

17 zł

Gratis

Paczkomaty 24/7

15,99 zł

Gratis

Kurier Inpost

19 zł

Gratis

Odbiór osobisty

Gratis

Gratis

 

 UWAGA !!! Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 696 612 843, e-mail: biuro@ases.pl, ases.pl@wp.pl)


§ 6 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, lub na życzenie Klienta fakturę bez VAT (sklep Ases.pl nie wystawia faktur VAT).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze przesyłki), przelewem na konto bankowe sklepu (przelew zwykły) lub poprzez szybkie płatności Paybynet lub Przelewy24.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 7 Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku uszkodzonego opakowania, zarówno kurier jak i osoby pracujące na Poczcie mają obowiązek umożliwić Państwu sprawdzenie zawartości przesyłki przed jej odbiorem.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

Termin ten liczy się od dnia odbioru towaru, a gdy dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia w formacie pdf).

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zobowiązany jest do odesłania w pełni kompletnego, nieuszkodzonego produktu, bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia, przykład: zamawiając rękawiczki lub worek szkolny, po otrzymaniu przesyłki można je rozpakować i sprawdzić. Nie można natomiast ich używać, czyli zabrać do szkoły (worek szkolny) czy nosić rękawiczek.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indwywidualnego, w szczególności gdy zamówiony towar jest spersonalizowany, np. kiedy Klient zamawia worek z wyhaftowanym konkretnym imieniem. W szczególności jeżeli imię to nie jest w formie podstawowej, a w formie zdrobniałej lub nie dotyczy imion ludzkich, a np. psów, kotów, koni czy innych zwierząt.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien powiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, a następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

Powiadomić Sprzedawcę można poprzez email (biuro@ases.pl) lub telefonicznie (696 612 843).

Adres do zwrotu: Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać albo emailem na biuro@ases.pl, bądź dołączyć (w formie pisemnej) do zamówienia.

W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 14 dni roboczych sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w formularzu konto Klienta.

Przy odstąpieniu od umowy, koszt odsyłanego produktu pokrywa Kupujący (koszt ten nie jest zwracany przez Sprzedającego).

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, przy odstąpieniu od umowy, otrzymuje zwrot zapłaty za zakupione towary wraz z kosztem przesyłki, który musiał ponieść, aby towar mógł być do niego wysłany.

 

§ 9 Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Ases.pl nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 10 Reklamacje

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 2 lata (chyba, że przy produkcie napisane jest inaczej. Jednak nie może być to czas krótszy niż 2 lata.

Kupujący może składać reklamacje Sprzedającemu pod adresem: biuro@ases.pl lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy (wzór w formacie pdf): Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Po uznaniu reklamacji i naprawie, produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar, po uprzednim kontakcie ze sprzedającym, wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy, Pocztą Polską przesyłką ekonomiczną.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, bez wcześniejszego kontaktu z Usługodawcą i ustalenia tej kwestii!!!

 § 11 Polityka Prywatności i dane osobowe

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator Państwa danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest: Ases.pl Ewa Krzesińska z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Santockiej 3, właściciel internetowego sklepu www.ases.pl.

 

Kontakt z Administratorem:

Dane kontaktowe:

 • adres e-mail: biuro@ases.pl
 • adres pocztowy: Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań

 

Skąd pochodzą Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w czasie rejestracji w sklepie www.ases.pl, w czasie składania zamówienia, wysyłania zapytań o szczegóły oferowanego produktu.

 

Jakie dane są przetwarzane:

Przetwarzane dane osobowe w sklepie internetowym to:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub inny adres do wysyłki
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • numer telefonu
 • numer NIP – dotyczy wyłącznie firm

 

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • obsługa techniczna konta (wyłącznie w przypadku dobrowolnego założenia konta w sklepie)
 • obsługa zamówienia: wysyłka zamówienia, kontakt w razie niepełnego wypełnienia formularza zamówienia, zmiany w zamówieniu lub innych
 • obsługi zgłaszanych reklamacji, odstąpień od umowy lub innych zgłoszeń i oświadczeń
 • kontaktowania się w związku ze złożonym zamówieniem
 • wysyłania informacji o nowościach, wyłącznie w momencie wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji w trakcie rejestracji lub bezpośrednio na stronie w zakładce subskrypcja (bez rejestracji)

 

Jak długo Państwa dane są przechowywane:

Państwa dane osobowe są przechowywane:

 • do czasu wyrejestrowania się
 • do czasu likwidacji konta klienta
 • do momentu obsługi zamówienia (wysyłka, ewentualne reklamacje, odstąpienie od umowy)
 • do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych
 • przy odrzuceniu zamówienia wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane

 

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe:

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Państwa dane osobowe są przekazywane:

 • podmiotom zajmującym się dostarczeniem zamówionych towarów, tj. Poczta Polska, Inpost (w zależności od wybranej formy dostawy)
 • podmiotom dostarczającym usługi teleinformatyczne Ases.pl w celu obsługi strony internetowej www.ases.pl
 • podmiotom zajmującym się usługami księgowymi (wyłącznie w przypadku reklamacji, odstąpień od umowy lub żądania wystawienia faktury jako dowodu zakupu)
 • podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


Państwa prawa związane z danymi osobowymi:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych, kiedy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (szczególnie w przypadku wysyłania informacji o nowościach)
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz obsługi konta klienta.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Ases.pl z prośbą o udzielenie informacji.

 

 § 12 Postanowienia końcowe


Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.)

Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


Data aktualizacji regulaminu 01.01.2021 rok.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
allegrojesteśmy również na Allegro
www_ases_pl

Numer konta
70 1020 4027 0000 1702 1193 9818

PKO BP Oddział I w Poznaniu

Ases.pl Ewa Krzesińska
ul. Santocka 3
60-431 Poznań
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
obsługa przesyłek
Poczta PolskaInpost
Ostatnio oglądane
Ulubione produkty
Nie masz dodanych produktów do ulubionych
Statystyki
Gości online: 0
Aktualna Data: 2024-05-28 11:56
© Ases.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.